متن پیاده شده روز یکشنبه 6 شهریور 90

یکشنبه 6شهریور برابربا 28 آگوست درباره 13موضوع صحبت خواهیم کرد

نکته اول اینکه تظاهرات واعتراض مردم آذربایجان به عدم تصویب طرح دوفوریتی نجات دریاچه ارومیه توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد. درپی فراخوان فعالان زیست محیطی آذربایجان برای تجمع، جمعیت زیادی ازمردم تبریزوارومیه از این فراخوان استقبال کردند وراهپیمایی بزرگی را آفریدند که با حمله پلیس ضدشورش و تیراندازی با تیرهای پلاستیکی و گازاشک آور وضرب وشتم ودستگیری تعدادزیادی از معترضین روبرو شدند. پلیس همچنین با حمله به بیمارستان مطهری تبریز مجروحین را دستگیرکرد.

همچنین پلیس ضدشورش با حمله به مردمی که در جلوی خانه مشروطه تجمع کرده بودند به شدت باآنهابرخوردکرد. گزارش ها حاکی از دستگیری تعدادزیادی از مردم است که با شعارهایی صلح طلبانه وغیرخشونت آمیز اعتراض خودشان را نسبت به بی کفایتی حکومت اعلام می کردند. یکی از شعارهای زیبای مردم این بود: بیایید با اشک هایمان دریاچه ارومیه را پرآب کنیم.

دریاچه ارومیه یک ثروت ملی است و خشک شدن آن برای همه ایرانیان ناراحت کننده است پس باید تمامی مردم ایران نسبت به این مساله حساس باشند و ازمردم آذربایجان حمایت کنند

نکته دوم اینکه بازارپارچه فروشان تهران همچنان در اعتراض به مالیات ارزش افزوده دراعتصاب است. خبرهایی از گسترش این اعتراضات به بخشهای دیگربازارتهران به گوش می رسد

نکته سوم اینکه امروز مصادف است با روزداروسازی.دست اندکاران دارو سازی مصاحبه های خوبی با رسانه ها داشتند و اعلام کردند که این صنعت هم همچون دیگربخشهای اقتصاد دروضعیت بحرانی به سر می برد. واردات  بی رویه، نرخ گذاری های بی حساب، کم کردن حاشیه سود برای دارو سازها وغیره این صنعت را درآستانه ورشکستگی قرار داده است

نکته چهارم اینکه آقای کروبی را از بتدای ماه رمضان به آپارتمان کوچکی منتقل کرده اند بدون همسرشان و ایشان در واقع درزندان انفرادی است.

نکته پنجم اینکه دادگاه ابوالفضل قدیانی متهم توهین به رهبری به دلیل وخامت وضع جسمی او به تعویق افتاد

نکته ششم اینکه حدود هفتادنفراززندانیان سیاسی غالبا ازبند350اوین از زندان آزادشدند. اتفاقی که باید برای همه زندانیان سیاسی بیفتد

نکته هفتم اینکه تعدادی ازجوانان سبز نوشته هایی را تهیه کردند از شهدای جنبش سبز با عکس هایی ازآنها ودر خانه ها توزیع کردند

نکته هشتم اینکه مهندس رضاکرمی 78ساله با حمله نیروهای امنیتی بازداشت وروانه زندان شد

نکته نهم اینکه خانم وجیهه ناشری شهروندبهایی درساری بازداشت شد.او همسر وجیه الله گلپور معلمی است که چندی پیش به شکل بی شرمانه ای با پابند در خیابان ها گردانده شده بود

نکته دهم اینکه دکتر علی دینی ترکمانی اقتصاد دان مخالف طرح حذف یارانه ها که دررثای مهندس سحابی هم مقاله ای نوشت بیش از یکماه است که دستگیرشده اما از او خبری دردست نیست

نکته یازدهم اینکه دیروز پلیس سوریه به مسجدالرفاهی حمله کرد وبسیاری را مجروح ویک نفرراکشت.خبر این حمله باعث اعتراضات گسترده ای در دمشق ودیگرشهرهای سوریه شد

نکته دوازدهم اینکه عطیه عبدالرحمان نفردوم القاعده دیروز دروزیرستان پاکستان و به وسیله یک هواپیمای جنگی بی سرنشین کشته شده است.عبدالرحمان رابط بین ایران وبن لادن نیز بود

نکته آخر اینکه در ادامه بحث مبارزات مدنی به این اشاره کردیم که چگونه حکومت ها در احوالات خصوصی افراد دخالت می کنند  مساله ای که بسیار درایران به خصوص درباره حجاب خانم ها می توانیم مشاهده کنیم.خانم ها می توانند در یک اقدام مدنی و هماهنگ مثلا در یک روز خاص چکمه بپوشند و به دولت اعلام کنند که چکمه پوشیدنشان با هیچ منطقی جرم نیست ودولت حق دخالت در امور خصوصی را ندارد. کارهای هماهنگ همگانی درباره پوشش می تواند وضعیت را بهبودببخشد

اندکی صبرسحرنزدیک است

به امیدپیروزی ایران وایرانی

برچسب‌ها: ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: