خاتمی: موج آزادی‌خواهی مطمئنا همه نظام‌های خودکامه و دیکتاتورها را خواهد گرفت

ندای سبز آزادی: رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: امروز ملت‌ها بیدار شده اند٬ آزادی میخواهند٬ رفع حالت فوق العاده سرکوب و اختناق را طلب می کنند، عزت پایمال شده خود را در برابر رژیم صهیونیستی و توسط دیکتاتور ها باز می جویند. انتخابات آزاد و حکومت های مردمی را طلب می کنند و فریاد هر فرد یک رأی را می دهند.

به گزارش ‌سایت سید محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات در دیدار با اعضای انجمن اسلامی پزشکان و دندانپزشکان و مدیران سابق آموزش عالی کشور از دیکتاتورها خواست که واقعا و نه فریبکارانه تغییر رویه ایی اطمینان بخش برای ملتهای خود بدهند و مرحله گذار از دیکتاتوری به مردم سالاری را کم هزینه تر طی کنند.

برای هر انسان با وجدانی سرگذشت دردناک فلسطین مهم است

وی با اشاره به موضوع فلسطین گفت : نه تنها برای ما ایرانیان که سابقه درخشانی در تاریخ و موقعیتی ممتاز در جغرافیا داریم و همواره تاریخمان سرشار از تلاش برای بهتر شدن زندگی و نیز دفع ستم بوده است، پیشتاز حرکت به سوی آزادی و استقلال و پیشرفت بوده اییم و در دوران اخیر با انقلاب اسلامی تحولی نه تنها در زندگی خودمان که در منطقه و جهان بوجود آورده ایم بلکه برای هر انسان با وجدانی که به انسانیت احترام می گذارد و آزادی و سربلندی را برای همه انسانها می خواهد؛فلسطین و سرگذشت دردناک آن مساله ای مهم و در خور توجه است .

خاتمی تاکید کردکه در انقلاب ما مساله فلسطین جایگاه محوری داشته است و سپس گفت: به این جهت اعلام روز جهانی قدس که پژواک عدالت خواهی و ظلم ستیزی ما است در ایران صورت می گیرد . نباید پاره ای سوء تفاهمات سبب شود که اهمیت مساله فلسطین و نقش محوری آزادی فلسطینیان در سرنوشت منظقه از نظر ها دور بماند.

وی تصریح کرد: آنچه در درجه اول از نام فلسطین تداعی می شود بیش از نیم قرن سرکوب یک ملت است و دربدری میلیونها انسان و رانده شدن آنان از سرزمین آبا و اجدادی و فشار و سختی و شکنجه آنکس که به هر حال در سرزمین اشغال شده اش مانده است .میلیونها انسان در اردوگاه ها به دنیا می آیند، سالخورده می شوند و میمیرند.

خاتمی این سوال را مطرح کرد که آیا می توان نسبت به این فجایع بزرگ و نسبت به این امر که بیش از نیم قرن است که موجودیت یک ملت تاریخی انکار می شود و نام یک کشور با سابقه از نفشه جغرافیا حذف می شود بی تفاوت ماند؟

دغدغه فلسطین داشتن یک حس ملی انقلابی و دینی است

وی معتقد است دغدغه ی فلسطین داشتن یک احساس ملی انقلابی و دینی است بخصوص برای ملت ما که همواره از ستمگری و ستم کشی بیزار بوده است.

وی به پیدایش اسراییل اشاره کرد و گفت: تداوم آن یک تراژدی بزرگ و به تعبیر فردوسی “داستانی است پر آب چشم” ولی غم انگیز تر و فاجعه بارتر از آن وجود جریانی بنام صهیونیسم است که منشاء تراژدی اول است.

صهیونیسم نسبتی با حقیقت دین موسی (ع) ندارد

رئیس دولت اصلاحات تصریح کرد: صهیونیسم گر چه از ستمی که احیانا بر یهودیان بخصوص در کشور های غربی رفته است و از خاطره ی تاریخی است امت یهود و پاره ای باورهای آنان سوء استفاده کرده و می کند ولی در اصل جریانی قومی و سرشار از تعصب و دارای انگیزه های توسعه طلبانه خطرناک و نژاد پرستانه است و نسبتی با حقیقت دین حضرت موسی (ع) ندارد.

گفت و گوی تمدن ها در گذار به جهان امن جایگاه والایی دارد

خاتمی معتقد است که یهودیت دین مورد احترام ما مسلمانان است و حضرت موسی پیامبر اولی العزم که به تعبیر قرآن میان پیامبران خدا تفاوتی نیست و چنانکه میدانیم ریشه همه ادیان الهی و ابراهیمی یکی است و بخصوص هماهنگی اسلام و مسحیت و یهودیت در جهان ماده گرا و دنیا زده امروز برای برافرختن چراغ هدایت الهی امر مهمی است و به همین جهت نیزگفتگوی میان ادیان در متن گفتگوی تمدنها که می تواند و می باید پارادایم و سرمشق رندگی و ارتباط؛در جهان وحشت زده و ناامن کنونی وگذرا به جهان امن و صلح آمیز باشد جایگاه والایی دارد

وی با اشاره به صهیونیسم گفت: صهیونیسم را به هیچ وجه نباید با دین حضرت موسی (ع) و یهودیت اشتباه گرفت بلکه یک جریان قومی و نژاد پرست و متوهمی است که داعیه ی استیلاء برعالم و آدم را دارد و گرچه مهمترین پایگاه حضور و قدرت نمایی آن سرزمین فلسطین و تحت عنوان اسرائیل است ولی میدان نفوذ آن همه جهان است و نه تنها از امکانات قدرتهای بزرگ در پیشرفت مقاصد خود بهره برداری می کند بلکه رندانه آنان را در موقعیتی قرار می دهد که چاره ایی جز همراهی با او را نداشته باشند.

وی به سلطه صهیونیسم در دنیا اشاره کرد و گفت: تصاحب بنگاهها و سازمانهای مهم اقتصادی ٬ پولی ٬ مدیریتی ٬ صنعتی ٬ و تبلیغاتی و نفوذ در سازمان های موثر سیاسی ٬ فرهنگی و اجتنماعی جهانی نیز از راهکارهایی است که این جریان برای رسیدن به مقصود خود از آن استفاده می کند.

خاتمی این سوال و ابهام را نیز مطرح کرد که آیا شگفت انگیز نیست که روسای کشور های بزرگ صنعتی می کوشند تا خود را همراه و نزدیک با این جریان ومدافع بی چون و چرای اسرائیل معرفی می کنند. و آیا ندیده ایم که اولین محور رقابت نامزد های ریاست جمهوری در آمریکا نشان دادن وابستگی و نزدیکی خود به این جریان است و در خلال رقابت های انتخاباتی و بعد از آن چنان رفتار می کنند که گویا اهتمام آنان به تشکیلاتی نظیر ؛آی پک؛ از احساس تعهدی که در برابر سنا و کنگره می کنند بیشتر است و امروز این جریان پشتوانه اسرائیل و خطرناک برای منطقه و بلکه جهان است .

به اعتقاد رئیس جمهور سابق کشورمان اینک بیش از نیم قرن است که فلسطین دستخوش تجاوز ٬ غصب سرکوب و نادیده انگاشتن ابتدایی ترین حقوق مردمی است که جرمشان اینست که به سرزمین آباو اجدادی خود دلبسته اند .

بیش از ۶۰ سال است که موجودیت یک ملت انکار می شود

وی افزود: بیش از ۶۰ سال است که موجودیت یک ملت و کشور انکار می شود همه ملت های منطقه و سیاستمداران آن تحقیر می شوند و به آرمانها و غرور منطقی بخش مهمی از مردم جهان دهن کجی می گردد و خاور میانه این مهمترین کانون ثروت و جغرافیای راهبردی جهان با بحران مداوم روبروست و حاصل آن اولا:تفرقه میان دولت هایی که بیشتر به راهبرد ها و راهکار های قدرت های حامی اسرائیل گرایش دارند وتا به ملتها و منافع ملی خود با ملتها و مردمی که هیچگاه در برابر تحقیری که به آنها روا داشته و ستمی که به آنها رفته تسلیم نشده اند.

وی تصریح کرد: ثانیا:بحرانی نگه داشتن این منطقه تا بهانه باشد برای حضور قدرتها در آن و نیز ایجاد رونق در صنایع دفاعی و نظامی آنان و سرازیر کردن امکانات نظامی به کشور های منطقه (البته همواره بصورتی نا متعادل بگونه ای که هیچگاه معادله بزیان اسراییل بهم نخورد و نشات آهنین اسرائیل بالای سر دولتهای منطقه باقی ماند) ثالثا : چپاول منابع سرشار منطقه و جلوگیری از بکار افتادن آن در جهت توسعه و پیشرفت و بهبود وضع زندگی مردم محروم منطقه و عقب نگه داشتن آنها این است از جمله نتایج وجود اسرائیل و روز قدس اعتراضی است به همه اینها.

حمایت از فلسطین حمایت از مظلوم است

خاتمی حمایت از فلسطین را حمایت از مظلوم عنوان کرد و گفت: امری که اسلام ما را به آن امر و دعوت کرده است و وظیفه ای که هویت ایرانی و آزادی خواهی و عدالت جویی ایرانی برعهده ماگذاشته است .ثانیا رد یک اصل خطرناکی است که توسط اسرائیل و حامیان آن دارد جا انداخته می شود.

رئیس دولت اصلاحات اظهار داشت : می دانیم که سیر تاریخ بشر و هزینه فراوانی که انسانیت در شرق و غرب عالم پرداخته است او را به این نتیجه رسانده است که غصب ٬ تجاوز و سرکوب منشاء مشروعیت یک نظام و سیاست و رفتار نیست به همین جهت نیز اشغال فرانسه توسط هیتلر یک جنایت بحساب آمد و مقابله با آن حماسه و قهرماتی و به همین جهت است که تجاوز صدام به کشور ما حتی از سوی حامیان صدام نبز برسمیت شناخته نشد و به همین جهت اشغال کویت توسط صدام محکوم و اصلا یکی از علل تلاش برای براندازی رژیم صدام شد ولی حالا با اشغال سرزمین فلسطین دارد این اصل گرانبهای سیاسی و اجتماعی ٬ حقوقی و انسانی زیر پا گذاشته می شود.

وی با اشاره به شرایط فعلی گفت: امروز اشغال و زور و سرکوب منشاء مشروعیت یک رژیم و جریان بحساب می اید و مقاومت کنندگان در برابر آن خشن و تروریست و مستحق سرکوب معرفی می شوند و این امریست که نه تنها ما ایرانیان بلکه همه آزادی خواهان و ترقی طلبان جهان باید در برابر آن مقاومت نشان دهیم و خوشبختانه زمینه نوعی اتحاد در جهان امروز بری این امر فراهم است.

وی با اشاره به روز قدس امسال گفت: امروز روز قدس مصادف شده است با اوج گیری موج بیداری و آزادی خواهی ملتهای منطقه تا ملتهایی که بیش از همه از سوی اسرائیل تحقیر شده اند و با همه شایستگی ها برای سربلندی در عرصه ای سیاسی و اقتصادی و بین المللی دچار عقب افتادگی و تاخیر تاریخی هستند راه خود را به سوی رهایی و آزادی بیابند.

وضع فوق العاده یعنی باز بودن دست دیکتاتورها برای هرگونه فشار

وی به ملتهای این جوامع اشاره کرده و گفت: ملت هایی که دهها سال در وضع اضطراری و فوق العاده بسر برده اند و وضع فوق العاده یعنی باز بودن دست دیکتاتور ها برای هر گونه فشار و سرکوب و بسته بودن زبان و دست مردم حتی برای کوچکترین انتقاد و اعتراض به رژیم های دیکتاتور و گرچه شاید وجود اسراییل بهانه ای برای برقراری وضع فوق العاده در کشور های عربی و خاورمیانه شد ولی دیری نپایید که دولتهای مستبد در برابر نظام اسراییل به زیان فلسطینیان و مردم خود کوتاه آمدند و دست خود را در محروم کردن ملتهای خود از حکومت های مردمی ٬ از انتخابات آزاد از آزای اندیشه و بیان آزادی وبرخورداری از یک زندگی آبرومند بازدارند.

ملت ها امروز فریاد هر فرد یک رای را سر می دهند

خاتمی معتقد است که و امروز آن ملتها بیدار شده اند ٬ آزادی میخواهند ٬ رفع حالت فوق العاده سرکوب و اختناق را طلب می کنند. عزت پایمال شده خود را در برابر رژیم صهیونیستی و توسط دیکتاتور ها باز می جویند.انتخابات آزاد و حکومت های مردمی را طلب می کنند و فریادهر فرد یک رای را می دهند.

وی افزود: این ملت ها خواستار حکومت هایی هستند که بجای تامین منافع بیگانگان از امکانات وسیع مادی ٬ سوق الجیشی و انسانی این کشور ها در جهت اعتلاء زندگی و توسعه و پیشرفت و عدالت استفاده کنند و به حق خواستار مردم سالاری هستند .

وی تصریح کرد: آنچه من میخواهم بگویم اینکه راه رهایی از مصیبت نیم قرن ٬ راه رهایی فلسطین عزیز ٬ راه بازگشت به عزت از دست رفته؛ استقرار نظامهای مردم سالار در این کشور هاست و این بیداری مبارک به یاری خداوند خاموش نخواهد شد و در واقع در مورد فلسطین و اسرائیل نیز از این پس این شعار بیش از همیشه شنیده خواهد شد که راه رهایی منطقه از مشکلات و خطراتی که نیم قرن است همه ذخایر مادی و معنوی را نابود کرده است از مجرای استقرار دموکراسی واقعی در کشورهای منطقه عربی و اسلامی می گذرد.

به یاری خداوند دیکتاتور خواهد رفت

وی درباره ملت ایران در این راه گفت: ملت بزرگوار ایران نیز که دهها سال است در این مسیر حرکتی شکوهمند داشته است خود را در کنار ملت مظلوم فلسطین و در کنار همه ملتهای برخاسته منطقه می داند از مصر و تونس و لیبی و یمن و سوریه و بحرین .امروز در لیبی خون و آتش بیداد می کند ولی به یاری خداوند دیکتاتور خواهد رفت.

جواب آزادی خواهی مردم قتل و کشتار نیست

وی به فجایع سوریه هم اشاره کرد و گفت: امروز کشتاری که در سوریه می شود تکان دهنده است والحق که جواب آزادی خواهی مردم قتل و کشتار و ویران کردن نیست.

خاتمی یمن را هم مورد توجه قرار داد و گفت: امروز در یمن قیامتی برپاست با حضور مردمی که گرچه مسلحند ولی همچنان حرکت مسالمت آمیز خود را نشان می دهند و در برابر رژیم دیکتاتور استاده اند و امروز در بحرین علیرغم فشار و سرکوب حرکت مدنی و آزاد مردم به سوی مردم سالاری ادامه دارد.

این موج همه نظام های خودکامه را خواهد گرفت

وی معتقد است که مطمئنا این موج همچنان ادامه خواهد یافت و دیر یا زود همه نظام های خودکامه و حکومت هایی را که از زمان عقبند خواهد گرفت افسوس که خودکامگان نمیتوانند مقتضیات زمان خود و حق و حرمت مردم را دریابند و اگر هم در یابند وقتی است که دیر شده است.

از دیکتاتورها می خواهیم تغییر رویه دهند

وی در پایان این تقاضا را مطرح کرد که ما نیز همچون مردم منطقه و همه آزادی خواهان جهان از دیکتاتور های موجود میخواهیم که واقعا و نه فریبکارانه تغییر رویه ایی اطمینان بخش برای ملتهای خود بدهند و مرحله گذار از دیکتاتوری به مردم سالاری را کم هزینه تر طی کنند یا زودتر حق را به مردم بسپارند و بروند.

Advertisements

برچسب‌ها: ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: