اعتراضات شبانه در تهران با شعار «خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه»

بنابه گزارشات رسيده به «فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران»مردم در نقاط مختلف تهران بر روی بام ها ، بالکنها ،حياط منازل و در مواردی در خيابانها اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور و خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه نمودند.
از حوالی ساعت ۲۲:۰۰ مردم در مناطق مختلف تهران بر روی پشت بام ها ،بالکنها و در مواردی در خيابانها اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعارهايی مانند؛ مرگ بر ديکتاتور و خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه نمودند. اعتراضات شبانه در نقاط مختلف تهران از جمله نقاط مرکزی تهران،سعادت آباد،فرح زاد ،فلکۀ اول تهران پارس و حکيميه را می توان نام برد.

 

مردم تهران در فلکۀ اول تهران پارس و حکيميه به خيابانها آمدند و با تشکيل دسته های مختلف اقدام به سر دادن شعارهايی مانند خامنه ای بدونه بزودی سرنگونه و مرگ بر ديکتاتور نمودند.شدت شعارها در اين منطقه نسبت به نقاط ديگر تهران بيشتر بود.
نيروهای سرکوبگر موتور سوار در خيابانهای تهران گشت می زدند و سعی در ايجاد رعب و وحشت داشتند ولی در هر نقطه ای که نيروهای سرکوبگر حاضر می شدند شدت شعارها بالا می گرفت. در فرح زاد نيروهای موتوری در نقاط مختلف آن حضور داشتند.
گزارشهايی از اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف ايران حاکی از آن است که مردم اقدام به سر دادن ندای الله اکبر و شعارهای ضد دولتی نمودند.

Advertisements

برچسب‌ها: , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: