جنبش ملت ايران، قائم به شخص نيست، بيژن صف‌سری

اگر باور کنيم که امروز قيام مردم ايران جنبشی مردمی و بدون اتکا به فرد و يا افراد هر چند موجه است با چنين باوری نبايد تمام هم و غم جنبش ممعطوف به دل‌نگرانی‌های ناشی از بازداشت و حصر دو تن از چهره‌های شاخص آن باشد

 

چقدر حال اين ساعت از سال خوش است خبر آوردند که باد باران خورده هم در کوچه صنوبر پوش ما آواز سر داده است که با آغاز بهار آزادی به نشانی ما می آيد.

ديگر از بس که خميازه فرياد کشيديم و آسمانمان بی حوصله و حجم هوای شهر ما ابری مانده بود خسته و دلسرد بوديم حالا ديگر هر روز که ميگذرد کتاب دل واپسيهايمان خواندنی تر می شود اگر چه نمی خواهند خوانده شويم اما اراده ی مردم جان به لب رسيده آنچنان است که ديگر به اذن و بايد و نبايدهای حاکمان تن نمی دهيم و از پير و جوان تا مادران داغ ديده که از بی فردايی فرزندان خود ، تا به بند کشيدن وبه پای دار ديدن جگر گوشه های شان به ستوه امدند وهمه و همه يک دل و يک صدا به پا خاستنيم تا کتاب اين روز های مان ورق به ورق خوانده شود.

بی شک جانمايه رابطه حکومت های ديکتاتور و زورگو با مردم ، بر پايه ” النصّر بالّرعب ” بنا نهاد ه شده و از همين رواست که امروز در تمام کشور های آفريقايی چون تونس ، مصر ، ليبی و.. که در اثر سال ها ظلم حاکمانشان ، دچار خشم ملت های خود شدند ، همگی با روش النصر بالرعب بر ملت خود حکم ميراندند غافل که چنين نماند و چنين نيز نخواهد ماند.

اين روز ها دل آشوبی در بين ايرانيان وجود دارد که از ضروريات حس عدالتخواهی مردم اين کهنه ديار است که تلاش می کنند حيطه ستم را محدود کنند و ريشه ان را از اين سرزمين اهورايی برکنند و از آنجائيکه انحراف سياسی ، درمان سياسی هم می طلبد ، لاجرم خلق راه حل هايی در جهت مهار ستم و يا ريشه کن کردن ان با مشکلاتی مواحه می شود اما هرگز مانع ازادامه راه برای رسيدن به مقصد نميگردد.

يکی از احاديتی که همواره توسط روحانيون در گوش ما مسلمانان خوانده می شود اين روايت است که می گويند خداوند همواره دشمنان مسلمين را از بين نادانان انتخاب می کند ( نقل به مضمون ) که اگر چنين روايتی صحت داشته باشد مصداق آن می تواند همين رفتار و عملکرد دشمنان امروز مردم اين آب و خاک باشد که با تکيه بر جهل و خود کامگی ، قصد سر کوب و اختناق در جامعه را دارند.

يکی از هزاران اشتباه حاکمان امروز اين کهنه ديار چون همه خودکامگانی که به وقت قيام مردم تحت سلطه خود مرتکب می شوند ، قائم به فرد و يا افراد دانستن جنبش مزدمی می دانند.

از اين رو با دستگيری همراهان قيام مردم جان به لب رسيده که مشخصا در ايران موسوی و کروبی ، دو تن از چهر ه های شناخته شده و مطرح ان هستند، سعی در توقف حرکت اعتراضی مردم را دارند حال انکه نه موسوی و نه کروبی انچنانکه خود بار ها گفته اند که ادعای رهبری جنبش را ندارند ، بود و نبودشان نيز اگر چه مثل همه ياران اين قيام که چه در بند شده و يا جان در اين راه نهاد ه اند سخت و تاسف بر انگيز است اما نبايد خللی در روند جنبش ايجاد نمايد طرفه آنکه در يکی از آخرين مصاحبه های روحا نی مبارز و همراه جنبش امروز مردم ايران شيخ مهدی کروبی ، وقتی خبرنگار از او می پرسد در صورت دستگيری شما و اقای موسوی سرنوشت جنبش چه خواهد شد به درستی می گويد مردم خود ميدانند و نيازی به من و امثال من ندارند و راه خود را ادامه خواهدد داد

پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد
بر گردن او بماند و بر ما بگذشت

حال با توجه به آنچه گفته آمد اگر باور کنيم که امروز قيام مردم ايران جنبشی مردمی و بدون اتکا به فرد و يا افراد هر چند موجه هست با چنين باوری نبايد تمام هم و غم جنبش ممعطوف به دل نگرانی های ناشی از بازداشت و حصر دو تن از چهر ه های شاخص آن باشد تا بدانجا که مهمترين خبر جنبش روشن شدن چراغ خانه يکی از حصر شدگان و يا ملاقات آنها با يکی از بستگانشان باشد چرا که اين روش نه تنها با اصل قائم نبودن جنبش به فرد و يا افراد مغايرت خواهد داشت بلکه عاملان بازداشت اين دو چهره شاخص را نسبت بر متکی بودن جنبش به افراد مصمم می و بازداشت ديگر همراهان را توجيح پذير می نمايد.

آينه حق نما دل خسته ماست
برهان حقيقت دهن بسته ماست
آنکس که درست حق و با طل بنوشت
نوک قلم و خامه ی بشکسته ماست

بيژن صف سری
http://bijan-safsari.com

Advertisements

برچسب‌ها: , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: