۱۰ اسفند، قرار بزرگ سبز! علی کشتگر

دراین بیست ماهه به برکت پایداری جنبش سبز خامنه ای نه فقط در میان ملت که حتی در میان روحانیون و نظامیان و کارگزاران نظام حاکم نیز منزوی تر و بی اعتبار تر شده است. حکومت کودتا نیز ازهرسو دچار شکاف و ورشکستگی است. قطع رابطه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی با مردم ورجزخوانی سران رژیم نه از سر اعتماد به نفس بلکه از سر ترس و زبونی است.

 

شتاب تحولات نشان می دهد که هیچ یک از نظامهای استبدادی منطقه وهیچ یک از دیکتاتورها از رهگذر این طوفان بزرگ که اتفاقا نخستین وزش آن در بیست و پنج خرداد هشتاد وهشت از ایران آغاز شد مصون نخواهند ماند. حاکمیت سراسیمه و سرگردان است و نمی داند درمیان طوفانی که خاورمیانه را درگرفته و جنبشی که در ایران خاموش شدنی نیست چه خاکی به سرکند.

توای هموطن که خانه ات را آباد و آزاد می خواهی برخیز وهمراه شو که اسفند، وقت رویش سبز و ماه خانه تکانی است! در این بیست ماهه که از آن دزدی بزرگ می گذرد نشان داده ای که می توانی! می توانی بنیاد ظلم براندازی و طرحی نو دراندازی! می توانی اگر بخواهی نوروز امسال را سرآغاز بهار نوین تاریخ ایران کنی.

ببین دراین بیست ماهه چگونه جهان را متوجه آرزوهای قشنگ وشرافتمندانه خود کرده ای! ببین چگونه درانظار جهانیان چهره راستین ایران را از صورت کریه دروغ جدا کرده ای! می بینی چگونه پژواک فریادهای آزادیخواهانه ات در فضای خاورمیانه طنین انداخته و چه هراسی در دلهای سیاه دزدان آزادی و شرف افکنده است!

اینک تو تنها نیستی، همه ملت های خاورمیانه برخاسته اند. صدای فروریختن نظامهای پوسیده دیکتاتوری در این منطقه استبداد زده،پیام آور پیروزی نزدیک تو است.

شتاب تحولات نشان می دهد که هیچ یک از نظامهای استبدادی منطقه وهیچ یک از دیکتاتورها از رهگذر این طوفان بزرگ که اتفاقا نخستین وزش آن در بیست و پنج خرداد هشتاد وهشت از ایران آغاز شد مصون نخواهند ماند.سطح آگاهی و ظرفیت جنبش آزادی خواهی ایران همواره در خاورمیانه سرمشق بوده است. همه شواهد گواه بر آنند که جنبش سبز آزادی خواهانه ایران درسیر فرازی پویش و رویش واستبداد دینی در سرازیر ریزش و فرسایش است.

دراین بیست ماهه به برکت پایداری جنبش سبز خامنه ای نه فقط در میان ملت که حتی در میان روحانیون و نظامیان و کارگزاران نظام حاکم نیز منزوی تر و بی اعتبار تر شده است. حکومت کودتا نیز ازهرسو دچار شکاف و ورشکستگی است. قطع رابطه میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی با مردم ورجزخوانی سران رژیم نه از سر اعتماد به نفس بلکه از سر ترس و زبونی است.

بسیاری از ما این روزها از خود می پرسیم که در این لحظات بر موسوی و کروبی چه می گذرد؟ خفاشان قدرت پرست چه خوابی برای رهبران جنبش سبز دیده اند.نکند آنها هم اکنون زیر شکنجه های هولناک باشند! نکند به آنان داروهای روان گردان و غذاهای تدریجا مسموم کننده بخورانند! دیکتاتورها و ایادی آنان در آخرین روزهای حیات خود در تلاش بیهوده برای حفظ قدرت گاهی دست به جنایات هولناک می زنند، به این خیال خام که شعله های آزادی را خاموش کنند! بنا به آخرین گزارش ها سپاه پاسداران موسوی و کروبی را به «خانه امن» منتقل کرده است.

اقدام گستاخانه خامنه ای و ایادی او علیه میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد که در بیست ماهه گذشته همراه وفادار و شجاع جنبش آزادی خواهانه ایران بوده اند، توطئه علیه همه ایرانیانی است که دیگر سلطه استبداد دینی را برنمی تابند و حقوق انسانی خود را می طلبند. این توطئه می تواند و باید به فرصتی بزرگ برای گسترش اعتراضات جنبش سبز تبدیل شود. جنبشی که از پایوران ورهبران خود دفاع نکند شایسته پیروزی نیست. جنبش سبز در این بیست ماهه همواره با هوشیاری از رهبران شاخص خود حمایت کرده و همین نیز رمز امنیت آنها و رشد و پویش جنبش سبز بوده است.

جنبش سبز در دوحرکت اعتراضی بزرگ روزهای اخیر که طی آن سه تن از دانشجویان در تهران و شیراز به دست آدمکشان در خون غلطیدند نشان داد که نه فقط زنده و پویاست بلکه از ظرفیت اعتراضی عظیمی برخوردار شده است. خیزش های موفقیت آمیز ملت های خاورمیانه اراده ها را قوی ترو عزم ها را جزم تر کرده است.

روز دهم اسفند ماه قرار است جنبش سبز در پشتیبانی از میرحسین موسوی و مهدی کروبی در تهران و دیگر شهرهای ایران به میدان بیاید. در این لحظه های داغ و شتابان تاریخ خاورمیانه هریک از این روزها می توانند تاریخ ساز شوند. چه در داخل ایران و چه خارج ازایران شایسته نیست که در این روز کسی در خانه بماند.همه باید یکدیگر را به همراهی فرا خوانیم. فراموش نکنیم که سبز یعنی همراهی همه رنگ ها و همه فکرها دربرابر دشمنان آزادی.

حاکمیت سراسیمه و سرگردان است و نمی داند درمیان طوفانی که خاورمیانه را درگرفته و جنبشی که در ایران خاموش شدنی نیست چه خاکی به سرکند. حاکمیت دچار چنان شکاف و چنددستگی عمیقی است که هیچ یک از تصمیمات و سناریوهای ممکن آن علیه جنبش سبز نمی تواند مورد حمایت همه دستگاههای حکومتی باشد. اگر اعتراضات جنبش سبز ادامه یابند و فراگیرتر شوند بسیاری از نظامیان از ادامه سرکوب سرپیچی خواهند کرد.

در تاریخ هر جنبش سیاسی بزرگی که به پیروزی رسیده و یا برعکس دچار زوال شده لحظه ها و فرصت هائی را می توان سراغ گرفت که نقطه عطف به شمار می روند. یعنی آن که درایت و شجاعت مردم و رهبران و یا تردید و ترسشان در آن لحظه های سرنوشت ساز شیرین کامی و یا تلخ کامی های بعدی را رقم زده است.! اسفند امسال برای ما ایرانیان یکی از همین لحظه های تاریخی است.

Advertisements

برچسب‌ها: , , , ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: