بيانيه سوم شورای هماهنگی راه سبز اميد: استقبال از تحصن، اعتصاب، تحريم و مقاومت مدنی

“شورای هماهنگی راه سبز اميد” در سومين بيانيه ی خود، ضمن محکوم کردن اعمال غير قانونی سيستم قضايی و امنيتی کشور و حصر خلاف اصول و قانون رهبران جنبش مردمی سبز و با اشاره به تجربه ی تاريخی ملت ما و تجربه امروز ملت های منطقه که اقتدار گرايان با تکيه بر سازمان های امنيتی و نظامی نمی توانند مانع از شکست وسقوط جباران شوند هشدار می دهد: موسوی و کروبی در هيچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند و سلب آزادی آنها نقض آشکار حقوق شهروندی ايشان است. اين شورا به اقتدار گرايان هشدار می دهد که نتيجه اين گونه رفتارهای غير قانونی و غير شرعی چيزی جز تشديد بحران حاکم بر کشور نيست.
اين شورا در جديدترين بيانيه ی خود از راهکارهايی مانند تحصن، اعتصاب، تحريم و مقاومت مدنی برای تثبيت حاکميت قانون به معنای واقعی استقبال کرد.

هم چنين اين شورا ايميلی را به ادرس dabirkhaneh.rso@gmail.com برای ارتباط مستقيم هموطنان و بهره مندی از نظرات آنان اعلام کرده است.
متن کامل اين بيانيه به شرح زير می باشد:

 

بيانيه شماره سوم شورای هماهنگی راه سبز اميد
بنام خدا
هموطنان عزيز، شهروندان آزاده و همراهان راه سبز اميد
اعتراضات روزهای ۲۵ بهمن و اول اسفند، نشان داد جنبش سبز با اتکا به روش های مسالمت آميز بر دستيابی به حقوق پايمال شده مصرّح در قانون اساسی اصرار دارد و ضمن پيگيری حقوق مسلّم و مطالبات قانونی خود، در مقابل خشونت طلبی اقتدارگرايان ايستادگی کرده و راه مبارزه مدنی را ادامه خواهد داد.
حوادث بيست ماهه اخير نشان داده است اقتدارگرايان در سوق دادن فضای سياسی کشور به سمت خشونت و ارعاب مصمّم هستند و به همين دليل خويشتنداری و التزام راهيان جنبش سبز به ارزش های اخلاقی، مدنی و ضد خشونت را به ناتوانی و خاموشی آن تعبيرمی کنند. در اين مدت حربه های زنگ زده اقتدارگرايان برای مقابله با خواسته های قانونی و مدنی مردم آنقدر رسوا و نخ نما بود که ديگر نيازی به افشای آنها نيست. اتهاماتی همچون وابسته خواندن جنبش به قدرت های خارجی و همدلی جنبش با ساکنان خانه عنکبوتی خشونت و نفاق از يک سو و انکار وقيحانه ضرب و شتم، شکنجه و کشتار معترضان بی دفاع و نسبت دادن آن به مردم، مصادره شتاب زده شهيدان جنبش، ادامه ی بازداشت های غيرقانونی و گسترده، رواج و بلکه مسابقه در هتاکی، تهمت و افترا نسبت به چهره های پيشرو در مبارزات انقلاب و بالاخره حصر خانگی رهبران جنبش از سوی ديگر نمونه هايی از سياست های سراپا خطای اقتدارگرايان برای نشنيده گرفتن صدای مردم است. دولت کودتا و صاحبان قدرت غافل تر از آن هستند که امواج سهمگين آگاهی اقشار گوناگون مردمی که ديگر برای فهم و تجزيه و تحليل شرايط سياسی حاکم بر کشور، در انتظار خطابه ها، خطبه ها و دروغ پردازی های رسانه های حکومتی نمی نشينند را فهم کنند. جلوه های گوناگون دروغ دولت نامشروع کودتا چنان بر پير و جوان، زن و مرد، روستايی و شهرنشين، کارگر و کشاورز، دانشجو و طلبه، استاد دانشگاه و عالم دينی و حتی بخش قابل توجهی از نظاميان، آشکار شده که بسياری از افراد کم اطلاع که تا ديروز نسبت به ماهيت غيردينی و غيراخلاقی دولت در شک و ترديد بودند، از همراهی و همسازی با آن سرباز می زنند.
هموطنان گرامی!
حوادث روزهای اخير نشان داد جنبش سبز کوشا، با نشاط و سرزنده است، چيزی جز احقاق حق حاکميت مردم نمی خواهد. بر اين اساس همچنان که همراهان پايدار و مقاوم اين جنبش بارها گفته اند، سرانجام محتوم راه سبز اميد، پيروزی است. تجربه ی تاريخی ملت ما و تجربه امروز ملت های منطقه نشان می دهد اقتدارگرايان با تکيه برسازمان های امنيتی و نظامی نمی توانند مانع از شکست و سقوط جباران شوند. از اين رو جنبش سبز با اتکا به مبانی و راهکارهای مندرج در منشور جنبش راه خود را به سوی ايران آباد و آزاد می گشايد. بر اين اساس همراهان جنبش سبز علاوه بر اينکه از هر مناسبت ملی و دينی و آئينی برای نمايش حضور و طرح مطالبات خود شجاعانه و مدبرانه استفاده خواهند کرد، از راهکارهای ديگر مانند تحصن، اعتصاب، تحريم و مقاومت مدنی برای تثبيت حاکميت قانون به معنای واقعی، شناسايی و تضمين حقوق بنيادين شهروندان نيز بهره خواهند برد. اهم اين مطالبات عبارت اند از:
– رفع حصر خانگی رهبران جنبش سبز
– تضمين حق شهروندان بر تجمعات و راهپيمايی
– آزادی زندانيان سياسی
– آزادی مطبوعات و رفع سانسور
– خاتمه دادن به شرايط امنيتی حاکم بر کشور
– برگزاری انتخابات آزاد، غيرگزينشی و سالم از طريق لغو نظارت استصوابی
به حاکميت و دولت کودتا توصيه می گردد بجای سخن گفتن به زبان زور و زر و تزوير و سرکوب معترضان مسالمت جو، با تحقق مطالبات فوق حق حاکميت مردم را به رسميت شناخته و با فراهم آوردن فضای نقد، رحمت و مدار در جامعه با ملت به گفتگو بنشيند. بديهی است که مبارزه اين جنبش تا آن هنگام ادامه خواهد داشت.
شورای هماهنگی راه سبز اميد همه راهيان سبز را به تقويت شبکه های اجتماعی بويژه “شبکه های محلی” برای حضور فعال در اعتراضات مدنی دعوت می کند. تشکيل و گسترش شبکه های سبز در شرائط دشوار فعلی يک فريضه ملی است.
اين شورا با اعتقاد به خرد جمعی ملت رشيد ايران، و به اتکای مشاوره و مشارکت شبکه های سبز برنامه راه سبز اميد را ترسيم می کند.
شورای هماهنگی راه سبز اميد نگرانی شديد خود را از حصر خانگی رهبران جنبش سبز و رفتار غير قانونی و کينه توزانه با آنها ابراز می دارد. از تاريخ ۲۵ بهمن هيچ اطلاعی از سلامتی مير حسين موسوی و زهرا رهنورد، مهدی کروبی و فاطمه کروبی در دست نيست. اين اعمال خلاف قانون اساسی و موازين حقوق بشر پذيرفته شده توسط جمهوری اسلامی ايران است. موسوی و کروبی در هيچ دادگاهی محاکمه و محکوم نشده اند و سلب آزادی آنها نقض آشکار حقوق شهروندی ايشان است. اين شورا به اقتدار گرايان هشدار می دهد که نتيجه اين گونه رفتارهای غير قانونی و غير شرعی چيزی جز تشديد بحران حاکم بر کشور نيست.
شورای هماهنگی راه سبز اميد، مردم شريف و پايدار را به توجه ويژه به اصول و موازين منشور جنبش (ويرايش جديد) فرا می خواند و در اطلاعيه ها و بيانيه های بعدی، گام های اتی جنبش را به اطلاع همگان خواهد رساند.

شورای هماهنگی راه سبز اميد
پنج اسفند هزار و سيصد و هشتاد و نه

Advertisements

برچسب‌ها: ,


%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: